Home / reddit dirty snap / Totally free christian dating sites

Totally free christian dating sites

Outside of church and work, it's often difficult to find places to meet other single Christians — online Christian dating solves this problem.Christian Connection lets you meet other Single Christians who are also looking for a relationship.

totally free christian dating sites-47totally free christian dating sites-80

Mitja Gioahin Predsednik Sveta Krajevne skupnosti zastopa in predstavlja Krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega Sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet Krajevne skupnosti. Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Za delovanje Sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega Sveta občine Grosuplje.

Tajnik pomaga predsedniku Sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. Funkcijo v Krajevni skupnosti opravlja neprofesionalno. Funkcija tajnika KS ni voljena funkcija in tako ni pogojena z mandatom Sveta KS.

E-pošta: [email protected]štvo: 05 903 02 47 Dosegljiv samo od pon. Svet KS imenuje tajnika, ki je za svoje delo odgovoren Svetu Krajevne skupnosti.

Zakon določa, kaj so informacije javnega značaja, katere so izjeme, kdo jih posreduje, kako se posredujejo.

Matična številka: 5026903000 Davčna številka: 73074489 Transakcijski račun: SI56 0123 2645 0795 138, Šifra PU: 79510 (UJP) Na podlagi 64.

12 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*